2021. november 29., hétfő

Befolyásos asszonyok a konyhában. Somogyiné Ficsor Krisztina

 


Református lelkész, feleség, anya, nagymama, író. 

Isten vonzásában

-Hogyan telt a gyermekkorod?

-Szerető családba születtem Dunaújvárosban 1968-ban. Édesanyám, édesapám, nagymamám ölelésében. Aztán mintha valaki hirtelen fogna egy téglát, és betörné vele az ablaküveget, úgy tört darabjaira sok minden, amikor édesapám 8 éves koromban meghalt. Ráadásul nagyon megterhelő halála volt, hiszen öngyilkos lett. Ez felfordította addigi életünket.

-Egy ilyen trauma után nem lett volna meglepő, hogy teljesen bezárulsz Isten felé, de nem ez történt. Nagymamád hite segített át a nehéz időkön. Mennyiben látod jellemzőnek a nagyszülők szerepét a hitre nevelésben?

-Ahogy ma is sokszor beszél róla édesanyám, szüleim nem vittek templomba. Más korban éltünk akkor. Főleg a volt Sztálinvárosban nagyon fontos volt, hogy ne járjanak az emberek gyülekezetbe, ne higgyenek Istenben. Nem is nagyon kaptak ott jó állást az emberek, ha másként döntöttek. Édesapám kertészmérnök volt, vezető a helyi termelő szövetkezetben. Édesanyám a kórházban röntgen asszisztens. A gimnáziumban szinte minden filozófia órán elmondták, hogy a templomok 10 éven belül be fognak zárni, és a keresztyénség is megszűnik. Ebben a helyzetben, mint az emberek többsége akkoriban, a szüleim sem mentek gyülekezetbe. Viszont nagyon csodálatos volt, hogy a nagymamám nem engedett abból a gyakorlatból, ahogy ő felnőtt! Mikor Sztálinvárosba került az elsők között, és építette a várost, felajánlották neki, hogy a városi tanácson dolgozzon, csak akkor ne menjen többé templomba. Ő teljes nyugalommal mondta nekik, hogy semmiért nem adja oda a templomot. Semmilyen kiemelt állásért. Ezért aztán portás lett. Engem pedig születésemtől kezdve vitt a gyülekezetbe. Minden vasárnap adta a kis táskát a kezembe, tette bele az énekeskönyvet, a perselypénzt, és mondta: Gyere, Aranyom! Nem emlékszem, hogy veszekedtek volna a szüleim, de arra tisztán emlékszem, hogy végtelenül szelíd édesapám erősen mondja a nagymamámnak, hogy hagyjon már engem békén, és ne vigyen, mert nem kell az nekem! De a nagymamám csak hívott engem. És aztán itt van Isten elhívó szeretete: én mindig vágytam Isten közelébe! Nem kellett nagyon rábeszélni. Természetes volt, hogy megyek a nagymamámmal. Vonzott Isten, és az Ő Igéje magához, mint a mágnes. Akkor is egyértelmű volt, amikor láttam, hogy a szüleim alszanak tovább, miután mi elindulunk.

-Nagy kegyelem, hogy nem tiltották a szüleid a templomba járást. Milyen tanuló voltál? Mikortól jártál hittanra?

-Nagyon jó általános iskolába jártam ének-zene tagozatra. Rengeteg kórus, és hangszeres szereplés volt. Általában 4,5 és felette voltam. Sok szorongás is volt a gyerekkoromban. Édesapám halála, és ezzel kapcsolatban negatív eseményekre emlékszem. Hittan nem volt Dunaújvárosban sehol. Templomba jártam nagymamámmal, és konfirmáció órákra, majd konfirmáltam.

-Középiskolában milyen kísértések értek? Mennyire volt egyenes az út a teológiára?

Növekvő hittel

-Kamasz koromban a legnagyobb hiányom volt édesapám nélkülözése. Nem igazán találtam, és értettem így meg magamat. Ha nincs akkor már jelen a hit az életemben, akkor biztosan valamilyen szerhasználathoz fordulok. Alkohol, kábítószer. De nem kerültem ezek közelébe, mert már rendszeresen olvastam a Bibliát 14 éves koromtól, és imádkoztam, megbeszéltem a dolgaimat Istennel, Neki öntöttem ki a szívemet. Isten ajándékozott meg a gimis évek alatt egy baráttal, akitől sok szeretetet kaptam. Ez is sokat segített. Nagyon boldogan jártam egyházmegyei ifjúsági alkalmakra, ahol több fiatal is összegyűlt. Dunaújvárosban akkor még alig volt fiatal a templomban. Közben a nevelőapám lett a helyi református lelkész, mert édesanyám újra férjhez ment. Általa sok egyházmegyei, kerületi programról értesültem, és amit lehet, megragadtam. De ma is vallom, ez egyedül Isten elpecsételő kegyelme volt az életemben. Mindezek után, igen, egyenes út volt a teológiára. Megértettem Isten elhívását több ifjúsági alkalmon is.

-Volt-e B terv?

-Volt. Mivel ezt a továbbtanulási lehetőséget számon sem tartották a gimnáziumban. Az egész gimiben csak páran voltunk, akik nem voltunk KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) tagok, és akik jó egyetemekre akartak bekerülni, azok végül MSZMP párttagok is lettek. Nagyon szerettem a német nyelvet, így vagy a vendéglátóipar, vagy német szak. Azonban mivel felvettek a teológiára, végül ezek nem jöttek szóba.

-Hol ismerted meg a férjedet? Mi vonzott benne?


-Évfolyamtársak voltunk a teológián. Vonzott benne a mélyebb hite, mint ahol akkor én tartottam. Vonzott az elkötelezettsége, odaszánása Isten ügye iránt. Példa volt nekem, hogy nagyon komolyan vette a küldetését. Volt a teológusok egy csoportja között imaközösség a szolgálatunkért, a misszió terjedéséért. Ott ismertem meg őt lelkileg jobban. Mindig azt éreztem, hogy valahogy mélyebb a kapcsolata Istennel, és engem ez nagyon érdekel! Aztán így jutottam el egy csendeshétre, ahol tovább erősödött a kapcsolatom Megváltómmal, Jézus Krisztussal. Soha nem felejtem el. Egy olyan helyen volt a hét, ahol nem volt világítás. Az erdő közepén. Este le kellett menni a wc-re az erdő aljára. Első nap megállapítottam, hogy nekem ez nem fog menni teljes sötétben! Ott lett nyilvánvalóvá, hogy mennyi félelem, és rettegés van a szívemben. Egyértelműen kiderültek ennek az okai is. Itt éltem át először Jézus Krisztus erős szabadítását. Mikor letettem egy lelkigondozóval a rettegő félelmem okait Krisztus szabadító kezébe, akkor valóban megszabadultam. Még inkább megújult, átformált, és elkötelezett szívvel jöttem onnan haza. A hét után pedig már mindkettőnk számára egyértelmű volt, hogy egymás mellé adott bennünket Urunk.

„Összeteszem őket egy fává”

-Mit jelent az, hogy közösen szolgáltatok? Mi az, hogy szolgálat?

A szolgálat számunkra élethivatás. Ajándék, hogy nekünk a munkánk is. Isten Országát építeni azzal a talentummal, ami nekem van. Amit Jézus Krisztus a szívemre helyez, abban helyt állni. Isten dicsőségére munkálkodni. A missziói parancsnak engedni. Ami különösen fontos nekem, hiszen Jézus Krisztus utolsó szavai voltak a Mennybemenetel előtt! (Máté ev. 28: 19-20) Öröm, ajándék, és áldás, hogy tehetem. Engem épít először, és azt adhatom tovább!

A közös szolgálat szintén ajándék és néha küzdelem. Ajándék, mert kiegészítjük egymást. Sokszor egymás mondatait is. Amit az egyik nem vesz észre, azt a másik. Amihez az egyik nem ért, ahhoz ért a másik. Így végeztük a teológia ideje alatt két ifiben a szolgálatot, és aztán a gyülekezeti szolgálatot két gyülekezetben Kecskeméten és a Fasorban már 30 éve, és szolgáltunk, és szerveztünk közel 100 ifjúsági, konfirmandus, gyülekezeti, családos hetet közösen.

Néha azonban harc is a közös szolgálat leginkább magammal, a másik másságával, és elfogadásával. Voltak ebben konfliktusaink is. Azonban kegyelemből Isten még mindig felülírta ezeket. Más hangsúlyokat tennénk ki, ez is súrlódáshoz vezet, más lehet a ritmusunk. Lehet, hogy néha én szaladok előre, máskor fordítva. Köszönöm azonban Istennek, hogy férjem, Péter mindig biztatott a szolgálatban, és bátorított, az erősségekre rámutatva. Ez nagyon sokat jelentett mindig!

„Ne félj, csak higgy!”

-Hogyan élted meg a gyermekek születését?

-Isten 5 gyermekkel ajándékozott meg bennünket. Mindegyiket csodának látom. Én, az egyke, képtelen lettem volna magamtól 5 gyermeket nevelni. Már eleve Isten-bizonyíték, hogy örömmel vágytam rá, és Isten erőt, bölcsességet adott hozzá. Az első gyermekünk egy éves volt, amikor beteg lettem. Egy nagyon komoly vírusfertőzést kaptam el. Agyvelőgyulladást. Fél év betegség után már mindkét lábam lebénult, és nem ismertem meg az embereket. Sokat lehetne írni arról a csodáról, ahogy meggyógyultam, és következmények nélkül felépültem. Úgy engedett haza a főorvos, hogy ne vállaljunk több gyermeket. Értsük meg, hogy csoda történt velünk, és elégedjünk meg azzal, ami van. Nem lázadni akartunk, de pár hónap múlva már babát vártunk. Ekkor pedig a terhesség alatt rubeola fertőzést kaptam.

-Rendszerint mi a következmény egy rubeola fertőzésnek várandósság alatt? Gondoltál-e abortuszra? Hogy lehet, hogy egészséges lett a baba?

-Siketen, vakon, halva születnek rubeola fertőzéssel. Nem akartak orvosok elvállalni bennünket. 3 orvos is feltétlenül abortuszt javasolt. Sok oldalt lehetne leírni arról a 9 hónapról! Csak Isten Igéje tartotta bennünk a lelket. Miközben az orvos azt mondta: hogy abortusz, a napi Igében azt olvastuk, hogy „Ne félj, csak higgy!”(Márk 5,36) „De az Úr ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr?” (II Mózes 4,11) Vagy amikor arról beszélt az orvos, hogy halva születhet, akkor a napi Igében az volt, hogy „Leányod meghalt. Miért fárasztod a Mestert?...A gyermek nem halt meg, csak alszik…Lányka, néked mondom: ébredj fel!”(Márk 5)” Már arról is beszélt Isten, hogy lányunk lesz! Végül egyértelműen Isten vezetésére, a saját felelősségünkre döntöttünk az abortusz ellen. Isten csodája folytán megszületett egészségesen Dorottyánk, aki, mint a többiek is, Isten ajándéka!

Lelkésznő, anya, feleség

-Nagyon bátorító, amit elmondasz. Ma sokan elutasítják a csodákat, mások túlhangsúlyozzák. Jó volt hallani arról is, hogyan szólított meg benneteket Isten. Megszülettek a gyerekek, de akkoriban nem volt gyes a lelkésznőknek. Hogyan lehetett összeegyeztetni a kisbaba gondozását és a gyülekezeti feladatokat?

-Az első gyermekünk születésénél még nem kapott egy lelkésznő gyest, csak méltányossági alapon, ami abszolút a helyi önkormányzat jóindulatán múlott. Talán már a másodiknál volt gyes (3 éven át), és a negyedik, ötödiknél már gyedet is kaptam. Valóban végig igyekeztem szolgálni a gyülekezetben is. Ahogy megszületett a gyermekünk, akkor már nem a hitoktatásban, ifjúságban, hanem baba-mama kör indult, családos körök, vagy családos hétvégéket, heteket kezdtünk szervezni. Isten sok örömöt adott, mert nagyon sok édesanyát hozott a gyülekezetekbe, akikkel együtt voltunk a mama körökön. Néha akrobata mutatvány volt a nagycsalád, szolgálatok, és a háztartás. Sokszor kifáradtam benne. Ami jó volt benne azért mind Isten erejét, kegyelmét, segítségét dicsérem! Minden szolgálatba vittem magammal a gyermekeket is. Ha pedig otthon voltunk, akkor igyekeztem olyan programot csinálni, ami őket fejleszti.

-Mi a kedvenc házimunkád? Szeretsz-e főzni? Kitől tanultál meg?

-Az első kérdésen még soha nem gondolkoztam. Kizárásos alapon tudnék válaszolni. Mondjuk, egy számegyenesen a negatív mezőbe tenném a takarítást, rendrakást, portörlést, zokniválogatást a hét fős családnak mosás után, vagy a heti bevásárlást és cipekedéseket, és a pozitív részébe a számegyenesnek: a főzést, mosást, vasalást, sütést. Ezek alapján a főzés a kedvenc? Igen. Szeretek alkotni. Már főleg akkor, ha van fizikai erőm hozzá! Konkrétan nem tanított anyukám, vagy nagymamám. Azonban ők mindketten nagyon jól főztek. Háziasan, ízletesen, és változatosan. Ezért egyszerűen hoztam magammal az ízeket, és vágytam, hogy ugyanazokat megcsináljam. Amikor önállóan nekikezdtem, eleinte felhívtam őket telefonon kérdésekkel, de aztán hamar ment egyedül.

-A zokniválogatás azt hiszem, mindenütt a negatív tartományban van. Én viszont vasalni nem szeretek. A főzés pedig nekem is kedvenc. Nem meglepő. :) Naponta főzöl-e, vagy a menzáról hordjátok? Fel szoktad-e javítani, ha menzás?

-A 30 év alatt legalább 20 évet naponta főztem, és volt egy 10 év, hogy hordtuk a menzáról. Amikor már 5 gyermek volt, és én újra főállásban dolgoztam. De hétvégén mindig főztem akkor is. A feljavítás is így történt. Vagyis, hogy a hét végéről mindig maradt, ami lehetett B variáció.

-Vannak-e kedvenc ételeid, sütemény, befőtt?

-Kezdetben főként magyaros ételek: töltött paprika, töltött káposzta, lecsós- krumplis szűzérme pecsenye, kenyérlángos… aztán pár éve diétásan eszünk cukormentesen, és lehetőleg liszt mentesen. Ezért most a sok zöldségé a főszerep, és ehhez többnyire csirkehúst eszünk sokféle variációban. A gyerekeim kedvence a csokis kalácsom volt és az egyszerű kekszes csokis süti. Befőttet csak házasságunk elején tettem el. Aztán ehhez nem volt erőm.

A jó példa ragadós

- Hogyan viszonyulnak a gyerekek a házi munkához? Főznek-e?

-Ez nem könnyű kérdés nekem. Mindig igyekeztem bevonni őket. De nem sikerült olyan jól, mint ahogy más családokban olvasom, hogy mindenkinek megvan a dolga, és azt végzi is. Ebben nem volt rendszer. Néha segítettek, néha nem. De ez biztosan rajtam múlott. Azonban ma gyönyörködöm bennük, hogy mindkét lányom, aki már férjnél van, csodálatosan főz, és a fiúk közül az egyik szintén házas, és együtt főznek a feleségével. A negyedik gyermek is házias, segítőkész a párkapcsolatában. És a legkisebbre, ha rábízok egy ételt, amit korábban megmutattam, akkor ő is meg tudja csinálni.

-Erről az a mondás jut eszembe, hogy a jó példa ragadós. Néha nem is kell túlbonyolítani, Isten elvégzi bennük. Szükség is volt a segítségre, hiszen például az ünnepek a lelkészéknél sűrű programmal telnek. Hogyan jut idő mindenre? Jut-e?

-Az ünnepekre mindig úgy emlékszem vissza, mint amit nem volt könnyű túlélni. Egyrészt csodálatos öröm az evangélium, Jézus Krisztus örömhíre, ami miatt ünnepelünk, és csoda, hogy ezt hirdethetjük. Ugyanakkor a lelkészcsaládban nincs megállás. A hétköznapokban is sok szolgálat van, és amikor más elengedi a munkát, és ünnepel, akkor kell egy lelkészcsaládban még nagyobb erővel szolgálni. Közben ott a háztartás, főzés, családlátogatások, és napi több Istentisztelet! Egy idő után rájöttem, hogy előre meg kell terveznem, hogy mindenre legyen idő. Például a sütiket meg lehet csinálni korábban. Aztán az ételt is. Számtalanszor megtapasztaltam azt is, hogy alig kellett sütnöm, mert gyülekezeti tagok hoztak süteményt a karácsonyi időszakban, és ezt nagy segítségként éltem meg! Végül az ünnepi napokon már csak az Istentiszteletekre, a gyerekekre, a nagycsaládra lehet koncentrálni. Persze mindebbe még bele kell tenni azt is, hogy én is elkészüljek ne csak az ebéddel, hanem a prédikációval is! Ez is Isten-bizonyíték, hogy évtizedeken keresztül a 7 fős családdal, most pedig a 15 fős családdal tudom csinálni! Egyedül Isten kegyelme, és csodája!

A hiánypótló könyv

-Mint ahogy az is rendkívüli, hogy mindeközben egy könyv megírására is jutott időd és energiád. Címe Jellem ABC. Idézek a könyvajánlóból:

A keresztyén jellem a Szentlélek gyümölcse, de tanulni is kell és edzeni magunkat benne, mindig újabb gyümölcsöket felfedezni. Ebben tud ez az írás segíteni nekünk. Krisztust hordozzuk keresztyén emberként a világban. A Jellem-ábécé által folyamatosan formálódhat az életünk az Ő képére és hasonlatosságára. E könyv hiánypótló, mert az egyik legátfogóbb témafeldolgozás ezen a területen. Fel lehet használni kegyesség építésére, családi áhítatokhoz, keresztyén iskolákban reggeli áhítatokhoz, és a gyülekezeti munkában.

-Hogyan született meg a könyv ötlete?Minden évben kidolgozom az éves áhítat tematikát a Julianna Református Általános Iskolánk számára. Így történik ez már 11 éve. Ennek az anyagnak egy része éves tematika volt. Abban az évben én tartottam minden reggel a gyermekeknek az áhítatot, és írtam a heti áhítatokat a tanároknak. Akkor nagyon sok szülő is hallgatta a hétfői áhítatokat, és ők javasolták, hogy ezt ki kellene adni. Mások számára is nagyon hasznos lenne. Akár más iskoláknak, vagy személyes használatra.

Miután Isten is megerősített ebben, akkor kezdtem meg a munkát. Volt egy tanév rendjére kidolgozott tematika, amivel még legalább kétszer annyit kellett dolgozni, mert a könyvben 55 jellemző szerepel, és a hét minden napjára van áhítat.

Aztán a bizonyságtételek, és a rajzok összegyűjtése is nagy munka volt!

A keletkezés további csodáiról a bevezetőben is írok.

-Mennyi ideig készült?

-Összesen két év biztosan volt. Inkább az volt nehéz, hogy munka, szolgálat, család mellett készült. Vagyis legtöbbször miután mindenki lefeküdt, este, éjszaka tudtam írni, és összeállítani.

-Milyen visszajelzéseket kapsz?

-Sok visszajelzés érkezett. Református iskolákban sok helyen használták éves tematikaként, vagy gyermek istentiszteleteken. Egyházi rádióból is megkerestek, hogy szeretnének ebből rendszeresen felolvasni, vagy Asszony körökön használták tematikaként. És a személyes elcsendesedésben is sokan olvassák. Több örömteli levelet is kaptam ismerőstől, vagy ismeretlenektől.

-A könyv nekünk is megvan, sokat gazdagodtam általa. Egy időben minden nap elolvastam egy részt.

Végezetül álljon itt a család ünnepi kedvenc receptje: Baconos, sajtos, szilvás csirkemell. 


Hozzávalók:

4 csirkemell
tej
só, bors, 
6 gerezd fokhagyma
füstölt sajt
aszalt szilva
baconszeletek
olaj


Elkészítés:
A csirkemelleket szeletekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a fokhagymakockákat, tejet öntünk rá, és egy éjszakára, de legalább egy órára hűtőbe tesszük. Kiterítjük a szeleteket, aszalt szilvát és kockára vágott sajtot helyezünk el rajta, majd feltekerjük és baconnal megerősítjük. Olajozott tepsiben szép pirosra sütjük. 

Köszönöm a beszélgetést! További áldott szolgálatot kívánok!

.......

Somogyiné Ficsor Krisztina

-református lelkész,Budapest Fasori Református Egyházközség

-családterapeuta/családkonzulens

-a Jellem ABC című könyv szerzője,

-öt gyermek édesanyja

Az egyház honlapjáról ajánlom a karácsonyi köszöntőjét. A teljes szövegért katt a kék szövegre.

Néhány gondolata:

...Örüljetek az Úrban mindenkor! Jézus Krisztusban van a teljes öröm, ami a világ összes öröménél nagyobb! A Megváltó azért jött el a földre, született meg az első karácsonykor, mert azt akarja, hogy az örömünk teljes legyen. Mikor megismerjük Jézust, és a szívünkbe fogadjuk, Ő pedig betölt bennünket a jelenlétével, akkor megtapasztaljuk ezt az Úrban való örömöt...

A youtube-on is van egy áhítata egyetemistáknak:

Hegyibeszéd. Tanítás felsőfokon


2021. november 28., vasárnap

Riport velem

 


 Kedves Olvasóim!

Örömmel adok hírt arról, hogy a Katolikus Rádióban lehetőséget kaptam arra, hogy egy fél órában bemutatkozzam, és ismertessem a blogot. Hirtelen jött a felkérés, alig tudtam átgondolni, hogy vállalom-e, de eszembe jutott a bibliai igerész, amit nemrég olvastunk arról, hogy ragadjunk meg minden lehetőséget, "alkalmas és alkalmatlan időket", hogy az igét hirdethessük. Kérdeztek a gyerekkoromról, édesanyám főztjéről (ez a műsor címe is), a hitre jutásunkról, étkezési, főzési szokásokról. Nagyon izgultam, nem igazán éreztem jónak, de a riporter-szerkesztő, aki egyébként református, olyan jól megvágta, hogy teljesen megnyugodtam. 

Szeretettel ajánlom. Itt hallgatható meg:

https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/568705 Édesanyám főztje, archívum...hallgassa meg, és bejön az adás. Néhány mondat után kezdődik.

Áldott adventi készülődést kívánok!

1. Adventi hírnök, friss fenyőág.
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

2021. november 25., csütörtök

Birsalmabőr. Gasztroajándék


Ha valaki azt gondolja, hogy rajongok a birsalmáért, akkor nem jár messze az igazságtól. Már mindenfélébe felhasználtam, most ezt a csemegét készítettem a vejeimnek. Meggybőr már van a blogon, gondoltam, birsalmából is működhet. A jól bevált sült módszerrel készítettem, mert ez valójában birsalmasajt. Nem olyan szép, áttetsző, mint a főzött, de töredék idő alatt elkészül, ha a sütőben sütést nem számítjuk, de miért számítanánk? Ott van, sül, mi meg addig bármi mást csinálhatunk. Kicsit túltoltam azért a felügyelet hiányát, mert több helyen megpirult, de a birstekercs pont ettől olyan szép, rusztikus. A kis daraboknak nem tett annyira jót, de a férfiak nem szoktak ilyen apróságokon fennakadni. 
Ha sütéssel készítjük, akkor az az előny is megvan, hogy csak (csak?!) fél kg cukor kell 1 kg birsalmához. A képen látható módon készült. Kb másfél kg megtisztított, felkockázott birsalmát halmoztam a nagy tepsibe héjastul 1 pohár vízzel, aztán még egy kicsit adtam hozzá. 200 fokon. Ha mindenütt puha, akkor jó. A cukorral pépesítettem, egy nagy lábasban elkezdtem főzni, aztán mindjárt be is fejeztem, mert szinte azonnal kész volt. Formákba öntöttem, és a radiátoron hagytam száradni. Néhány nap kell hozzá. A püspökkenyér formából még nem lehetett kiborítani 5 nap múlva sem. Jövőre teszek alá is papírt. 


A birsalmabőrhöz egy kis tepsit kibéleltem sütőpapírral, és kb fél cm vastag pépet öntöttem bele. Ez már két nap múlva jó volt. Lehúztam a papírról, a széleit formára vágtam, majd ketté, és feltekertem. 
Bibliás elmélkedés:
A család értelmezése sokat változott az elmúlt évszázadokban. Népenként is különböző. A keleti ember, ahova a zsidók is tartoztak, sokkal szorosabb köteléket képzel el a családtagok között, mint ahogy mi gondolkodunk mostanában, de ahogy eleink is gondolkodtak. Akkoriban a legidősebb férfi volt a család feje, ma már mikroközösségekben képzeljük el az életünket. A fiatalok minél előbb szeretnének önállósodni még akkor is, ha otthon laknak. Lehet, hogy elfogadják az ellátást, de a tanácsokat már nem. Keleten együtt éltek a nagyszülők, szülők, gyerekek. Ez nem volt mindig probléma mentes, de számíthattak a rokonok segítségére. Ha szült egy fiatalasszony, akkor nem kellett főznie hetekig, a babára is sokan vigyáztak. Ringatták, énekeltek neki, hogy a mama pihenhessen vagy végezze a dolgát. A hagyományos paraszti kultúrában is így volt. 
Az angolok a gyerekeik házastársát son-in-law és daughter-in-law névvel illetik: törvény szerinti fiam, lányom. Nagyon szépnek tartom ezt, és én is így gondolom. Szoktam is mondani, hogy amíg szereti a gyerekemet, addig nincs gond. Ne is engem szeressen elsősorban. Örülök a boldogságuknak. Ha a gyerekemnek jó, nekem is. Lehet, hogy az udvarlás idő alatt volt kifogás, de a házasság után már nem szólok bele semmibe. Ha kérdeznek, akkor persze válaszolok.
"Örüljetek az örülőkkel!"-tanít a Szentírás a Római levélben (12.15)  A gyerekünk esetében még az elnevezés is örömanya, örömapa az esküvőn. 
Három lányunk házas idáig. Vajon ki lesz a következő? Az biztos, hogy nagyon fogom szeretni az új családtagot. Azért remélem, ő is engem. 😊


Zabpelyhes rántott hús

 Nagyon egyszerű elkészíteni. A szokásos liszt, tojás után zabpehelybe kell mártani a hússzeleteket és úgy kisütni. Egy kis változatosság.


2021. november 22., hétfő

Abált szalonna

 

Amikor megláttam, tudtam, hogy este abált szalonnát eszünk. Egész orvosi kar tiltja, de néha kell egy kis kihágás. Különben is, mindig kitör valami hisztéria valamilyen étel miatt. Hol a só, hol a tej, hol a szénhidrát, hol a cukor, hol a zsír van tiltó listán, pedig mindenből kell egy kicsi. A zsírról ráadásul most kitalálták, hogy nem is ettől hízunk, mert a szervezetnek több energiába kerül elégetni, mint amennyit ad. Van olyan fogyókúra, ahol tudatosan esznek zsírt.
Azért nem fogom rendszeresíteni, még akkor sem, ha legnagyobb örömömre a legnagyobb része hús volt, de hát a hús is majdnem tiltó listára került a jegesmedvék miatt. Egyesek szerint ugyanis attól melegszik a föld, hogy a háziállatok sok káros anyagot termelnek. Na, nem folytatom. 
Sós vízben megfőztem a szalonnát, majd lecsöpögtettem, még sóztam egy kicsit, megkentem zúzott fokhagymával, és megszórtam őrölt piros paprikával. Igazi magyaros étel. Jól illik hozzá a csemege uborka, a savanyú káposzta és a finom barna kenyér. Jó étvágyat!2021. november 21., vasárnap

Birslekvár naranccsal

 

Már van egy narancsos meggylekvár és egy diabetikus is a blogban. A narancsos birsbefőttet pedig nemrég osztottam meg. Nagyon szeretem a narancsot párosítani más gyümölcsökkel. Az agglegény kompótban is nagyon finom. Nem tudom, van-e valaki az olvasók közül, aki már kipróbálta? Én évek óta nem készítettem. Most csak a birsalmát gazdagítottam a naranccsal, és különlegesen finom ízhatást eredményezett. Ráadásul a birsalma jól besűrűsödik a főzés hatására, nagyon rövid idő alatt elkészült.

Hozzávalók:
1,5 kg birsalma tisztítás után
2 narancs
40 dkg cukor vagy 10 dkg 1:4 édesítő

Elkészítés:
A birsalmát megmossuk, kisebb darabokra vágjuk, a magházát kivesszük. Ha van rajta hibás rész, azt eltávolítjuk. Kevés vízzel feltesszük főni.

Amikor megpuhult, hozzáadjuk a cukrot vagy édesítőt, és pépesítjük. Az egyik narancs lereszelt héját, és a két narancs levét beleöntjük, és állandó keverés mellett sűrűre főzzük. Üvegekbe töltjük, és száraz dunsztba tesszük. 

Itt most Juci lányom finom kovászos kenyerével ettük, de süteménybe is ki fogom próbálni. 


Bibliás elmélkedés:
Amikor összeházasodtunk, akkor apóséknál laktunk egy szobában. Nagy segítség volt, mert nem kellett albérletet fizetni, de azért sok árnyoldala is volt az együttlétnek. Anyósom például beült közénk, ha vendégeink jöttek, és nagyon nehezen értette meg, hogy ez most a mi életünk. Sok mindenbe bele is szóltak, nagy megkönnyebülés volt, amikor 6 év után külön költöztünk. Családi házat építettünk, kis kert tartozott hozzá, itt is szinte egybe voltunk a szomszédokkal, de soha annyi rendes emberrel nem találkoztam, mint ott. A tanács parcellázta a területet, fiatal családok vették meg. Együtt nőttek fel a gyerekeink, ha valamit dolgozni kellett az utcában, akkor együtt húztuk az igát. Például a víz- vagy a gázvezetékkel tönkretették az utcát a munkások. Összedobtuk a pénzt, és megcsináltuk. Jött a telefonvezeték meg mit tudom én, mi. Akkor is. Nem sírtunk, nem vártuk a sült galambot, segítettünk egymásnak. 
Ez azért jutott eszembe, mert most egy társasházban lakunk, és úgy néz ki, hogy itt sem lesznek nagy problémák. Bár a közös költség a két idős hölggyel nem lesz megvalósítható, de virágot kapunk tőlük, süteményt viszek nekik, most ezt a birsalmát és a receptet a felettünk lakó, velünk egykorú szomszédoktól kaptuk. Nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, ahogy adott bátorságot ahhoz, hogy eladjuk a családi házunkat, ahova visszaköltöztünk, amikor a férjem nyugdíjba ment. Három éven belül így kétszer költöztünk, de nem bánjuk. Egy kedves, nem is kicsi négy lakásos társasházat vettünk aprócska kerttel, de mégis van kert is.  
Tulajdonképpen ez most nem is bibliás elmélkedés, de hogy mégis az legyen, álljon itt néhány sor a Bibliából:

Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! 
Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, 
én mentelek meg. Ézsaiás 46.4

2021. november 19., péntek

Hal és zöldség együtt

 


Eddig még sikerült tartani az egy hét egy halétel  elképzelést. Remélem, továbbra is menni fog. 
A szokásos alaszkai tőkehal, ezúttal kis sült csirke olajban megsütve és sült zöldséggel tálalva.
Gyakran készítem köretnek. Olajra dobom a sárgarépát, petrezselymet, karalábét, zellert összevágva karikára, a krumplit kis kockákra vágva. Víz hozzáadása nélkül sütöm a serpenyőben. Sózom, fehér borssal megszórom. Később kerül bele a borsó,  a brokkoli vagy/és a karfiol. Sóval és fehér borssal fűszerezem, jó adag vágott petrezselymet adok hozzá.

Füle Lajos: Hányszor
Hányszor kellett átírni már
Különféle tankönyveket
Sosem kellett a Bibliát,
Érvényes az idők felett.

Füle Lajos még abban a korban élt, amikor a Bibliát támadták, de nem akarták átírni. Most viszont egészen elképesztő újításoknak lehetünk tanúi. Az Atya Isten helyett Anya Istent akarnak mondani, mert az előző nagyon patriarchális. Kigyomlálnának sok történetet, amely egyesek szerint nagyon kegyetlen (a háború mindig az), pedig a Szentírás történelem könyv is, a zsidó nép életén keresztül mutatja be Isten, hogy kicsoda Ő, és mit tett értünk. A korai keresztényeket üldözték a hitük miatt, mégsem tagadták meg Jézust. Nem mondták, hogy a Bibliának valamilyen része nem oda való, és nem borultak le a császár szobra előtt. Inkább vállalták az üldöztetést, de hűségesek maradtak Urukhoz. Mivel nem mindig léphettek elő nyilvánosan, két keresztény úgy ismerte meg egymást, hogy halat rajzoltak a porba. Az egyik ember lerajzolta a hal egyik felét, aki közülük való volt, az felismerte a jelet, és kiegészítette. A hal görögül Ichtys,( ikhthüsz). Krisztus-monogram, melynek betűi a keresztény hitvallást jelentették abban az időben: I(észousz) X(risztosz) ,T(eou) Y(iosz) S(ótér)
Iészusz Khrisztosz Theu Hüiosz Szótér – Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó
Vajon mi mernénk-e vállalni a kereszténységünket, ha mondjuk arról lenne szó, hogy vajon hány nem van? Skóciában egy négy éves gyerek megmondhatja az óvodában, hogy ő milyen nemű akar lenni, és úgy kell szólítani akár a szülők beleegyezése nélkül. Szülők gyűjtenek most ott aláírásokat ez ellen. Vajon aláírnánk-e? 
"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját."Jelenések könyve 8.10.
Mit mond a Szentírás a hűségről? (katt a kék szövegre)

2021. november 18., csütörtök

Mentás porcukor

 

Majdnem elmaradt idén is a mentás porcukor. Ezek még tavalyi képek. Talán még éppen lehet készíteni. Nálunk még legalább is zöld a cserépben. Napfény híján a radiátor közelében megszárítjuk, mozsárban elmorzsoljuk, és egy maréknyit összekeverünk 10 dkg porcukorral, vagy ahogy szeretnénk. Teába, kávéba, vagy sütemény krémjébe is tehetjük, mint például ebbe a mentakrémes csokitortába. karácsonyi ajándéknak is kiváló egy szép üvegben.


Mentaszörp receptért katt a kék szövegre

2021. november 16., kedd

Kenyér alakor lisztből

 

Juci lányomtól kaptam egy kg alakor lisztet. Nemrég hallottam róla először. Ősbúzaként tartják számon, az egyik legrégebben termesztett növény. Törökországban 10 ezer éves leleteket is találtak. Kicsit olyan, mintha korpás lenne a liszt, nemcsak azért, mert teljes kiőrlésű volt. Ugyanúgy készült belőle a kenyér, mint egyébként. Nem is írom le most újra a receptet, kattintsanak ide., itt megtalálják. A teljes kiőrlésű helyett alakort kell használni. 
Finom volt a kenyér, de nem sok különbséget vettünk észre a hagyományos tk. búzaliszthez képest.
Bibliás elmélkedés: 
 A covid idején mindannyiunkat foglalkoztat a gondolat, hogy elkapjuk vagy nem. Ha igen, akkor milyen lefolyású lesz. Otthon tudunk maradni, vagy kórházba kerülünk? Hogyan fognak ott gondoskodni rólunk? Ha felépülünk, lesz-e utóhatás? 
Minket eddig megőrzött az Úr, de a fiunk nemrég elkapta a betegséget. Hála Istennek, elég hamar túljutott rajta. Néhány nappal azelőtt találkoztunk, hogy megjelentek nála a tünetek, pedig be volt oltva.  
 Tudunk-e hálát adni azért, hogy elkerült bennünket? Egyáltalán kérjük-e?  A hálaadás Isten parancsa:
"Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a ti javatokra."1. Thesszalonika 5.18
Vagy úgy vagyunk vele, hogy majd csak lesz valahogy. Ez igaz, de Isten gondviselő kezét jó megragadni, és kérni Őt, hogy vigyázzon ránk, legyen minden az akarata szerint. 


2021. november 15., hétfő

Csirkeleves birsalmával

 

Anyósom füstölt hús lében főzött egrest (pöszméte). Soha nem hallottam erről azelőtt, de nagyon finomnak találtam. Erdélyi szokás, hogy húst és gyümölcsöt párosítanak, és nem rántják be a leveseket, hanem csorbát főznek. Ez viszont alighanem román hatás, és nem is mindenki követi. Anyósom jó sűrű rántást adott minden főzelékhez, leveshez is. Én is szeretem berántani a dolgokat, de inkább csak ízfokozás, mint sűrítés céljából. Ezt a levest a füstölt húsos egresleves mintájára készítettem, és nagyon finom lett. A csirkemellet rendszerint szeletelem, és formára vágom. A leeső részeket raguba vagy levesbe szoktam felhasználni. A férjem ugyan nem szereti a csirkemellet, mert száraznak találja, de mártással, vagy levesben neki is ízlik. Mivel hamar elkészül, igazi megmentő lehet időszűke esetén, bár nem a legolcsóbb mulatság. Szeretjük tárkonnyal  , sajttal-tejföllel ,őszibarackkal sütve , kínai módra, szerecsendióval (nagy kedvenc!)
A pojéka leves is hasonló egy kicsit a mostani levesemhez, mert húst és gyümölcsöt, aszalt szilvát  tálal egyben. 
Jérceleves birsalmával, hozzávalók:
egy maréknyi csirkemell darab
2 evőkanál reszelt zöldség (idei eltevés)
1 fokhagyma
2 babérlevél
néhány szem bors
2 evőkanál bulgur
1 kis birsalma
......
joghurt vagy tejföl
Elkészítés:
A birsalmát apró kockákra vágjuk, és a bulgur kivételével a többi hozzávalóval egyszerre tesszük fel főni kb másfél liter vízben. A vége felé adjuk hozzá a bulgurt. Ízesíthetjük joghurttal vagy tejföllel, de anélkül is finom. 2021. november 13., szombat

Hagymás árpagyöngy dara köretnek


Az egész úgy kezdődött, hogy kivettem a fagyasztóból egy általam padlizsánnak ítélt zacskót. Beletettem a műanyag tálba, amiben mixelni szoktam, és hozzáadtam egy felaprított hagymát. Idővel azonban a padlizsán árpagyöngy darává változott, és én csak néztem, hogy most mit kezdjek vele. A döntésem a dara esetében a legjobbnak bizonyult. Kicsit lekapargattam róla a hagymát egy olajozott serpenyőbe, és megpirítottam. Megszórtam egy evőkanálnyi vágott petrezselyemmel, amit szintén a fagyasztóból vettem ki, de nem lett belőle se rántott hús, se aszalt szilva, így egy nagyon finom köretté lényegült, miután elkevertem az árpagyöngy darával. Volt egy fél birsalmám kimaradva, ezt is megpirítottam kis olajon, végül héjában főtt krumplival tálaltam az egészet a főtt csülök mellé. Arányokat nem tudok mondani, kb egy bögrényi főtt dara lehetett, ami az alaszkai tőkehal mellől maradhatott ki. Bibliás elmélkedés:
 "Néped az én népem, Istened az én Istenem."-mondta Ruth a Bibliában, és ezt a mondatát esküvőkön is szokták idézni, pedig egy meny mondta  az anyósának, Naominak. Naomi és családja az éhség elől elmenekültek a júdai Betlehem nevű városkából Moáb mezejére évezredekkel ezelőtt. Igen, az az a Betlehem! 10 évig éltek ott, a két fiú meg is nősült, de nagy tragédia érte a családot: meghaltak a férfiak. Naomi akkor elhatározta, hogy hazatér, mert hallotta, hogy jobbra fordult a népe sorsa. A két meny, Orpa és Ruth vele tartottak. Naomi azonban kérlelte őket, hogy maradjanak, hiszen neki már nem lesznek fiai, akihez feleségül mehetnének. Orpa visszafordult, de Ruth hűséges maradt, és ekkor mondja ki a híres mondatot: "Néped az én népem, Istened az én Istenem". Valószínűleg mindketten hallották anyósuktól a bibliai történeteket, azt, hogyan szabadította meg Isten a zsidó népet az egyiptomi fogságból, talán énekelt is nekik. Mégis mi lehet a magyarázata annak, hogy csak Ruth követte őt? Naomi jobban szerette az egyiket, mint a másikat? Bizonyára nem, mert akkor Orpa el se indul vele. Inkább a lányok lelkisége lehet a magyarázat. Orpa férjhez akart menni, de Ruthot jobban megérintette Naomi hite, mint Orpát. Az ő népe más isteneket tisztelt, nem ismerték az egyetlen, a szabadító, a bűnbocsátó Istent, de Ruth meg akarta ismerni, és hozzá akart tartozni. Története már sz Ószövetségben is jól példázza azt az igazságot, hogy
  "Keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát, és mindezek megadatnak nektek."(Máté evangéliuma 6.33.) 
Jézus mondta ezt azoknak, akik aggódtak a földi dolgok miatt. Ruth valóban megtalálta a társát az árpaaratás idején, mert először Isten országát kereste.  Férje, Boáz, szerető, sőt jómódú, gondoskodó férjnek bizonyult. Bár Ruth ellenséges népből származott, mégis Jézus családfájába került, mert megtért, befogadták a szövetségbe. 

2021. november 12., péntek

Narancsos birsalmabefőtt

 

Már többször azt hittem az elmúlt években, hogy a birsalma feldolgozást már nem lehet fokozni. A jól ismert befőtt, sajt után még jött a zabkeksz, a chutney, a sült köret. sütemény. Most meg kedves szomszéd asszonyom naranccsal keverte a birsalmát és olyan finom ízharmóniát sikerült megteremtenie, hogy azonnal leutánoztam. Igaz, hogy csak egy kis üveg készült, de kezdetnek nem rossz. Ugyanúgy tettem el, mint a többi befőttet. Nem szoktam hámozni a birset, finom így is. Kis darabokra vágtam, édesítős vízben megfőztem, a végén beledobtam egy mandarint, néhány szem mazsolát, üvegbe szedtem, lezártam és száraz dunsztban hagytam kihűlni. A többi sima befőtt lett. 

Most indul a birs szezon! Ki mit szokott belőle készíteni?

Olvastam, hogy az Édenben Éva birsalmát kóstolt, és azt kínálta Ádámnak. Hát ez több okból sem lehet igaz. Egyrészt mert nem tudjuk, hogy milyen gyümölcs volt, másrészt meg azért, mert nagy kiszúrás lett volna. Habár azt is írják, hogy keleten sok birsalmafajta létezik, van olyan, amit meg lehet enni nyersen is.
Sokat gondolkodtam azon, hogy mire használhatták a birsalmát a cukor előtt időkben, és ha van más fajta, mint a miénk, akkor miért nem olyat hoztak el őseink.  A mienk nyersen ehetetlen, főve sem túl finom, ha nincs benne édesítő. Persze mézzel fel lehetett javítani régebben is, amint azt egy római kori szakácskönyvben Apicius mester javasolja. És póréhagymával főzte össze. Brrrrr! Így jobban megértjük, hogy miért omlott össze a Római Birodalom. :)
Kis érdekesség: A Kanári szigeteken és Dél-Amerika egyes helyein a fiatalok érdekes játékra használják a birsalmát. Ha az érett birset sós vízbe teszik, akkor édesre változik az íze. Ezért egyesével beledobálják a gyümölcsöket a tengerbe. A játékosok rohannak érte, és aki először eléri, az kapja az első harapást. Újra bedobja, és addig tart a játék, amíg elfogy a birsalma. (Írtam az angol Wikipédia oldal felhasználásával)2021. november 11., csütörtök

A Lydia magazinban

 


Kedves Olvasók! Örömmel adom közre ezt az oldalt, mely a Lydia keresztény magazinból való, és a receptjeimet mutatja. Már harmadik alkalommal szerepelek benne. Ez a lap kétszer jelenik meg egy évben, kifejezetten nőknek készült. A mostani számban házassági tanácsokkal, élettörténetekkel lehet találkozni. Van cikk a gyászról, a boldogságról is. Szeretettel ajánlom. Megrendelhető a lydia.hu oldalon. Ha nem lehet jól olvasni a recepteket, itt a link a blogomból. https://korsocska.blogspot.com/p/birsalmabol.html"

"A birsalma jól példázza azt a változást, amit Isten végez az emberben. Ahogy a főzés, sütés hatására kellemes ízű lesz a gyümölcs, úgy formálja át a Szent Lélek fanyar természetünket derűssé, bizakodóvá. "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden." (2. Korinthus 5,16-17)

2021. november 9., kedd

Szendvicstorta

 

Tulajdonképpen ehhez nem is kell recept, mert rengeteg változata lehetséges. Én most egy sós kalácsot  sütöttem hozzá, de kenyérből is jó (katt a kék szövegre a receptért). Formára és háromfelé vágtam. Sós krémtúrót készítettem hozzá. Azzal burkoltam, és a párizsis réteget is azzal kentem meg. A másikat vajaztam, és reszelt sajtot szórtam rá. Reggelire, vacsorára kitűnő. A finnek gyakran készítik. Hagyományos vendégváró étel náluk.

Sós krémtúró hozzávalói:
25 dkg túró
2 kanál tejföl
só, bors ízlés szerint
Elkészítés:
A hozzávalókat botmixerrel pépesítjük. Utána tehetünk bele kaprot, vágott petrezselymet, bazsalikomot, sonkát és bármit, amit el tudunk képzelni a szendvicshez.

..........
2021. november 6., szombat

Kapros tőkehal

 Elhatároztam, hogy minden héten készítek halat. Ez az alaszkai tőkehal nagyon bevált. Alig esik össze.  Egy másik receptért katt ide. Most kicsit változtattam a fűszerezésen. 
Hozzávalók:
4 szelet alaszkai tőkehal (Tesco)
1 teáskanál só, 
1 mokkáskanál őrölt bors
1 teáskanál vágott kapor
1 mokkáskanál római kömény
reszelt sajt
olaj
Elkészítés: 
A haldarabokat befűszerezzük, és fél órát állni hagyjuk. Lassú tűzön, kevés olajon mindkét oldalukat átsütjük. Ez legalább 20 perc. Végül megszórjuk reszelt sajttal. Köretként  főtt árpagyöngyöt és cukkini salátát kínálhatunk. Recept ide kattintva érhető el. 
Bibliás elmélkedés:
Bibliai történet Lukács evangéliumából. 5. rész 11. vers:

"1 Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti-tó partján állt. 

2 Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. 

3 Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. 

4 Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! 

5 Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. 

6 Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; 

7 ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. 

8 Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! 

9 A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak; 

10 de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel! 

11 Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt."

"...a te szavadra...-mondta Simon Péter. Nagyon fontos mondat arról, hogy mit jelent Jézus követése. Mit jelent kereszténynek/keresztyénnek lenni. Jézus megy elöl, mi pedig követjük Őt. Ha így van, akkor lesz az életünk áldott, akkor sikerülnek a terveink, mert Ő mutatja, hogy merre kell menni, hol fog segíteni. Ebben segít a Biblia olvasása, az istentiszteletek hallgatása, közösség más hívőkkel.