2014. augusztus 19., kedd

Augusztus 20. Mit is ünneplünk most?


Augusztus 20-án a magyar államalapítást ünnepeljük, megemlékezünk a kereszténység felvételéről és az új kenyérről. A kenyér az életet jelenti a magyar ember számára, az úrvacsorában pedig a kenyér és a bor Jézus értünk megtört testére és vérére emlékeztet bennünket.
Istennek adunk hálát azért, mert megtartott bennünket idegen népek között. Küzdelmes évszázadok állnak mögöttünk, sorsunk ma sem könnyű. Hitvalló őseink példájából tanulva csak bűneink megvallása után várhatjuk sorsunk jobbra fordulását.

II. Rákóczi Ferenc imája példa lehet számunkra:
"Úristen,
Hozzád fordulunk a megpróbáltatásnak e a nehéz napjaiban, Népeknek és seregeknek Ura és Istene.
E nemzet küzd jogaiért és igazságáért, s Hozzád emeli esdő tekintetét, mert egyedül Tőled várhatja szabadulásának óráját.
Te az igazság kútfeje és a kegyelem kimeríthetetlen forrása vagy.
Ki parancsaidról megfeledkezett népednek időnként a szolgaság jármát adod, hogy megtörve gőgjét, a büntetésben igazságot, a megbocsátásban kegyelmet nyújts
Bevalljuk, Urunk, őseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, melyekkel ellened támadva, ostorodat valóban megérdemeljük.
Urunk, tekintsd mégis néped sóhaját, hallgasd meg a szegények, özvegyek és árvák hozzád felsíró jajkiáltásait!
Tekints az engesztelésre kész ártatlanokra, és ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteiről, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban sínylődő választott népedet...
Üdvözítő Istenember, Jézus, ki egykor vérkönnyeket hullattál a veszendő Jeruzsálem felett, tekints kegyesen a mi sanyargattatásunkra, s oltalmazd ezt a szép hazát...
Vezéreld cselekedeteinket, erősítsd karunkat, hogy egyesült erővel szolgálhassunk akaratodnak...
Add, hogy rendelkezésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk békességben és nyugalomban vezessen tehozzád! Ámen"

Recept: 
Eszti parasztkenyere:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése